PRECISION - webinar om råte i skog

Gratis webinar mandag 23.november 2020 - kl12.00 - 14.50. Meld deg på og du mottar lenke til webinaret som blir gjennomført i Teams.

Rotråte utgjør det største økonomiske tapet i norske skoger, og tapet, eller verdireduksjonen for gran, er anslått til mer enn 100 millioner kroner pr år. Å gjøre noe med omfanget av råte i skogen, vil kunne derfor gi økt økonomisk gevinst, men også føre til at mer tømmer kan brukes der klimanytten er størst. 

I dette webinaret skal du få høre om prosjektet «PRECISION», som har som mål å redusere tap forårsaket av råte gjennom bedre informasjonstilgang og skogforvaltning. Videre skal prosjektet utvikle metoder som kan benyttes i andre sammenhenger innenfor norsk skogbruk. Webinaret vil gi oss informasjon om funn som er gjort så langt i prosjektet.
Dette prosjektet ledes av NIBIO, og er et er et samarbeid med NMBU, tømmeromsetningsorganisasjonene, Skogkurs samt flere utenlandske forskningsmiljøer. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom BIONÆR-programmet.

Påmelding her:
https://www.checkin.no/event/27459/precision-webinar-om-raate-i-skog