Aktørene samles for å bekjempe råtesopp med presisjonsskogbruk

Rotkjuke koster samfunnet mange millioner hvert år. Et stort, internasjonalt forskningsprosjekt samler aktører og forskningsmiljøer til felles kamp mot råten. Nå møtes de for å diskutere strategier og metodikk.

Les mer »

Treslagsskifte kan hjelpe mot rotråte

Problemet med rotråte i granskogen er et vedvarende problem, som det er vanskelig å få bukt med, sier Norges Skogeierforbund. De har laga retningslinjer for skogeiere i håp om å bøte litt på problematikken.

Les mer »

Forskning og næring går til krig mot rotråte

Glommen har i disse dager startet opp en drift hvor råte registreres ved hjelp av hogstmaskin.

Les mer »